Joodse Begraafplaats Wassenaar

Verantwoording 2016

Op deze pagina vind u de financiele verantwoording over 2016.

 

Jaarrekening 2016

 

De activiteiten van de Stichting zijn in het najaar van 2016 gestart. 

In 2016 is door de NIG een startlening van 250 euro overgemaakt

naar de Stichting.

De bancaire kosten voor 2016 bedroegen 0,15 euro.

Per 31/12/2016 was er derhalve 249,85 in kas bij de stichting.