Joodse Begraafplaats Wassenaar

Verantwoording 2017

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2017.

 

Jaarverslag 2017 

Het is een productief jaar geweest voor de stichting. Het achterstallig onderhoud van de begraafplaats is geinventariseerd. Er is veelvuldig overleg geweest met de gemeente Wassenaar. Dit heeft ertoe geleid dat er al veel zaken betreffende het onderhoud zijn aangepakt. De muur rondom de begraafplaats is ontdaan van al het groen en deze is vervolgens gerestaureerd. Er heeft kap van een aantal bomen plaatsgevonden en ook de paden zullen worden aangepakt.

Voor het restaureren van de graven is een subsidie (SIM) bij de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed aangevraagd. Deze subsidie is toegekend. Vanaf 2018 zullen er middelen vrijkomen voor restauratie en onderhoud. Deze middelen moeten één op één worden aangevuld door de stichting. Een mooie uitdaging dus voor 2018!

Jaarrekening 2017 (in euro's)

Beginsaldo                                                         250

Bij:

Donaties                                                          3.000

Bijdrage gemeente Wassenaar t.b.v SIM        1.982

Af:

Aanvraag SIM via Vis Architecten                 5.627

Bankkosten                                                         123

Kosten bestuur                                                    188

Eindsaldo                                                         1.108

                                                                        =====

De Stichting heeft in 2017 voor 3.000 aan giften ontvangen.

Voor de aanvraag van de SIM (Subsidie Instandhouding Monumenten) heeft de Stichting het bureau Vis Architecten ingeschakeld.

De onkosten van de Stichting zelf, zijn tot een minimum beperkt gebleven (ruim 300 euro).

Balans 2017

                                                                          debet           credit                                              

Eigen vermogen                                                                    1.108

Banktegoed                                                       1.108                     

                                                                              

Saldi                                                                  1.108            1.108

                                                                          =====         =====