top of page
Afbeelding 3.jpg

Verantwoording 2020

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2020.

 

Jaarverslag 2020

 

Na het opknappen van de paden wordt het jaar 2020 gekenmerkt door de restauratie van gebroken – en het rechtzetten van verzakte grafmonumenten.

De grindpaden die ontoegankelijk waren voor o.m. rolstoelgebruikers zijn inmiddels opgeknapt d.m.v. een onderlaag van kleischelpen met een bovenlaag van ‘losse’ schelpen. De kleischelpen zorgen voor een harde onderlaag, zodat de bovenlaag intact blijft en de begraafplaats voor iedereen weer toegankelijk is.

Naast het gangbare onderhoud, zoals o.m. het maaien van het gras, het opruimen van afgevallen blad en het onkruidvrij houden, zijn ook de zomereiken gesnoeid.

 

 

Jaarrekening 2020 (in euro's)

 

Beginsaldo                                                    19.292

 

Bij:

Donaties                                                          2.000    

​RCE                                                               10.187

                                                                                                                     

Af:

Restauratie en groenbeheer                            22.507                                              

Overhead:

Bank                                                                    104

Website + internet                                                201

Kantoor                                                                    8

                                                                                  

Eindsaldo                                                          8.659  

                                                                         =====                                                                                             

                                                                                                                        

De Stichting heeft in 2020 voor € 2.000,00 aan donaties ontvangen.

De subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bedraagt € 10.187,00.

De overhead van de Stichting zelf, is beperkt gebleven tot € 313,00.

 

 

 

Balans 2020 (in euro’s)

                                                                       debet              credit                                              

Eigen vermogen                                                                    8.659

Banktegoed                                                    8.659                      

                                                                              

​Saldi                                                               8.659               8.659

                                                                      =====             =====     

 

 

 

Afbeelding 1.png
bottom of page