top of page
B8-25 foto achterzijde.jpg

Verantwoording 2021

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2021.

 

Jaarverslag 2021

 

Het jaar 2021 is tamelijk hectisch verlopen.

 

De 8 dagen matige vorst (7 t/m 14 februari) hebben hun uitwerking op een aantal grafmonumenten, die in 2020 waren gerestaureerd, niet gemist. In de lente bleek dat delen van monumenten waren afgebrokkeld en ook scheuren vertoonden.

 

Nader onderzoek met een detectieapparaat (dieptescanner) toonde aan dat deze monumenten ondeugdelijk waren gerestaureerd. Het betrokken bedrijf heeft uiteindelijk een deel van de kosten gerestitueerd.

In overleg met een ander natuursteenbedrijf is een herstelplan opgesteld dat in 2022 zal worden uitgevoerd.

 

Teneinde op veld A en B  het onkruid en struikgewas vakkundig van de graven te verwijderen, is een aparte hovenier ingeschakeld.

 

 

 

 

​Jaarrekening 2021 (in euro's)

 

Beginsaldo                                                     8.659

 

Bij:

Donaties                                                        11.500

​RCE                                                              10.187

Restitutie                                                       11.725

                                  

Af:

Restauratie en groenbeheer                           10.720

Overige kosten                                                1.235                       

 

Overhead:

Bank                                                                   116

Website + internet                                              209

Kantoor                                                              - - -

 

Eindsaldo                                                        29.791                                                                                                                                                                                                                 =====

 

 

De Stichting heeft in 2021 voor € 1.500,00 aan donaties ontvangen.

De subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bedraagt € 10.187,00.

De subsidie van de Rijksoverheid, via het NIK ontvangen, bedraagt € 10.000,00.

De overhead van de Stichting is € 325,00.

 

Balans 2021 (in euro’s)

 

                                                                       debet              credit                                              

Eigen vermogen                                                                   29.791

Banktegoed                                                    29.791                        

                                                                              

​Saldi                                                               29.791            29.791

                                                                       =====            =====     

 

 

 

 

B8-28 foto achterzijde-A.jpg
bottom of page