Joodse Begraafplaats Wassenaar

20180906 Persijnhof muur onderhoud (1).J

Verantwoording 2018

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2018.

 

Jaarverslag 2018

 

Na de inventarisatie in het voorafgaande jaar, wordt 2018 gekenmerkt door een actief beleid op het algehele onderhoud en in het bijzonder op het groenonderhoud.

Eind december is de restauratie van de vroeg-20ste-eeuwse betonnen muur voltooid. Het testen van de juiste materialen, zoals de oorspronkelijke mortel, nam de nodige tijd in beslag. De keuze voor kwaliteit boven snelheid was terecht, want het resultaat mag er zijn.

Voor de grindpaden die minder toegankelijk zijn voor m.n. rolstoelgebruikers, is een proef genomen. Er zijn bepaalde trajecten uitgezet, bedekt met een laag schelpen. Eind 2018 is deze proef geëvalueerd en besloten is, de paden te voorzien van een onderlaag van kleischelpen met daar bovenop een laag schone schelpen. De werkzaamheden hiervoor starten in 2019.

Naast het gangbare onderhoud, zoals o.m. het maaien van het gras, het opruimen van afgevallen blad en het onkruidvrij houden, is een aantal dunne zomereiken gerooid en zullen de overige binnenkort worden gesnoeid.

In 2019 wordt op drie van de oudste grafvelden gestart met het herstel en de restauratie van grafmonumenten. Voor de restauratie

van het metaarhuis (evt. met voorzieningen) dient rekening gehouden te worden met reserveringen.

 

Jaarrekening 2018 (in euro's)

Beginsaldo                                                      1.157

 

Bij:

Donaties                                                        10.860    

​RCE                                                              10.190

                                                                                                                     

Af:

Herstel en (groen)onderhoud                        14.720                                               

Overhead:

Bank                                                                    122

Website + internet                                               151

Kantoor                                                                 97

                                                                                  

Eindsaldo                                                          7.117   

                                                                         =====                                                                                             

                                                                                                                        

De Stichting heeft in 2018 voor € 10.860,00 aan donaties ontvangen.

De subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bedraagt € 10.190,00.

De overheads van de Stichting zelf, zijn beperkt gebleven tot € 370,00.

 

Balans 2018 (in euro’s)

                                                                        debet              credit                                              

Eigen vermogen                                                                     7.117

Banktegoed                                                    7.117                       

                                                                              

​Saldi                                                                7.117               7.117

                                                                        =====            =====

​​​​

 

20180704 Persijnhof muur onderhoud (8).j