top of page
Clara van den Bergh - A7-25.JPG

Verantwoording 2023

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2023.

 

Jaarverslag 2023

 

In het jaar 2023 is het herstelplan – dat in 2021 is aangepast – met enige terughoudendheid uitgevoerd.

Dit, mede vanwege het aantreden van het nieuwe bestuur dat vanaf 2024 de taak overneemt.

 

 

 

 

 

​Jaarrekening 2023 (in euro's)

 

Beginsaldo                                                    28.763

 

Bij:

Donaties                                                          1.660

​RCE                                                               10.187

 

Af:

Restauratie                                                       2.855

 

Overhead:

Bank                                                                   150

Website + internet                                               239

Kantoor                                                                   7

Verzekeringen                                                     135 

Eindsaldo                                                       37.224

                                                                       =====

 

De Stichting heeft in 2023 voor € 1.660,00 aan donaties ontvangen.

De subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bedraagt € 10.187,00.

 

Balans 2022 (in euro’s)      

                                                                       Debet              Credit

Eigen vermogen                                                                    37.224

Banktegoed                                                    37.224                            

Saldi                                                               37.224             37.224

                                                                       =====             =====     

                                                             

 

    

 

 

 

 

 

 

Clara van den Bergh 1-A.jpg
bottom of page