top of page
Afbeelding 3.jpg

Verantwoording 2022

Op deze pagina vind u de financiële verantwoording over 2022.

 

Jaarverslag 2022

 

In het jaar 2022 is hoofdzakelijk het herstelplan dat in 2021 is opgesteld, uitgevoerd.

 

Alle monumenten die in 2021 door vorst waren beschadigd, zijn op de voorgeschreven methode vakkundig gerestaureerd. Op het grafveld A is bovendien een grafmonument dat door maaiwerkzaamheden beschadigd was, weer hersteld.

 

Het ligt in de bedoeling dat de restauratie van de grafmonumenten op veld A en B dit jaar zal worden voortgezet evenals dat het geval is met het groenbeheer.

 

 

 

​Jaarrekening 2022 (in euro's)

 

Beginsaldo                                                     29.791

 

Bij:

Donaties                                                          1.500

​RCE                                                               10.187

Schadevergoeding                                              665            

           

Af:

Restauratie en groenbeheer                           12.985

 

Overhead:

Bank                                                                    147

Website + internet                                               239

Kantoor                                                                 ---

Eindsaldo                                                        28.772 

                                                                         =====

 

De Stichting heeft in 2022 voor € 1.500,00 aan donaties ontvangen.

De subsidie van de Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed bedraagt € 10.187,00.

De schadevergoeding voor het monument op grafveld A bedraagt € 665.

 

Balans 2022 (in euro’s)

                                                                       debet              credit                                              

Eigen vermogen                                                                   28.772

Banktegoed                                                    28.772                        

                                                                              

​Saldi                                                               28.772            28.772

                                                                       =====            =====     

 

 

 

 

 

20220119_120625-A.jpg
bottom of page