Joodse Begraafplaats Wassenaar

Het bestuur van de Stichting

Voorzitter: Hans Wijnveldt
Secr./penningm.: Gijs Comijs
Penningmeester: vacant