top of page
 
 
Het onderhoud
Het benodigde onderhoud

 

Het achterstallig onderhoud van de begraafplaats is in te delen in een aantal categorien. Deze worden hieronder weergegeven

1. De ommuring van de begraafplaats

Deze ommuring is in verval. Hij bevat op veel plaatsen gaten. Er zal een nieuwe muur moeten komen.

2. Verzakkingen

Veel graven zijn verzakt. Het is nodig grond aan te vullen en daarna het gras opnieuw in te zaaien.

3. De grafstenen

3.a Verzakte grafstenen; deze dienen recht te worden gezet

3b. gescheurde grafstenen of grafstenen waar stukken van zijn afgebroken, maar wel aanwezig. Hiervan moet worden bezien in hoeverre deze kunnen worden hersteld;

3c. Stenen die geheel of gedeeltelijk ontbreken. Om deze graven herkenbaar te laten blijven, dient een naamplaatje te worden bevestigd

4. Achterstallige onderhoudswerkzaamheden

Begroeiiing van de graven nabij de muur met klimop, etc.

De Financiering
 
Het bestuur van de stichting is met de gemeente Wassenaar in gesprek om afspraken te maken over het regulier onderhoud en de vervaning van de muur. Tevens wordt bezien in hoeverre de begraafplaats de momumentenstatus heeft en zo niet, in hoeverre het voordelig is deze status na te streven.

Daar waar de kosten van het grafonderhoud op de nabestaande kan worden verhaald, zal dit gebeuren. Veel graven zijn echter zo oud dat er geen sprake van nabestaanden meer is.

Indien kosten niet via de gemeente Wassenaar of de nabestaanden kunnen worden verhaald, moeten hiervoor actief fondsen worden geworven, bij zowel instellingen als particulieren. Het stichtingbestuur zet zich hiervoor in.

De planning
De planning wordt momenteel opgesteld. Het tempo van uitvoering is afhankelijk van diverse factoren, zoals de inzet van de gemeente Wassenaar en de beschikbaarheid van fondsen.
bottom of page