top of page
Home
De begraafplaats

De Joodse begraafplaats in Wassenaar bestaat sinds 1906 en inmiddels telt zij ca. 5.000 graven.

 

In tegenstelling tot niet-joodse begraafplaatsen, is een joods graf voor eeuwig. Graven worden dus nooit geruimd, want Joodse grafrust is voor eeuwig.

Dit leidt tot eeuwigdurend onderhoud, terwijl de nabestaanden van de overledenen natuurlijk niet het eeuwige leven hebben, waardoor het onderhoud uiteindelijk niet meer door hen kan worden betaald. Hierdoor is er een tekort aan middelen ontstaan, waardoor het achterstallig onderhoud aan de begraafplaats aanzienlijk is.

 

De Stichting tot instandhouding van de Joodse Begraafplaats te Wassenaar is opgericht om fondsen te verzamelen, teneinde het noodzakelijke onderhoud te kunnen uitvoeren.

Doel van de stichting

De stichting heeft ten doel het in stand houden van de Joodse Begraafplaats te Wassenaar en voorts al hetgeen in de ruimste zin met een en ander verband houdt, daartoe behoort en/of daartoe bevorderlijk kan zijn.

De Stichting tracht haar doel onder meer te bereiken door:

  • Conservering en restauratie van grafstenen;

  • Documentatie en beschrijving van grafstenen;

  • Het doen verrichten van algemeen onderhoud.

U kunt uw gift overmaken naar
Stichting tot instandhouding Joodse Begraafplaats Wassenaar 
rek nr: NL43 SNSB 0705 6981 49
 
 
RSIN
RSIN: 856440413
De stichting heeft de ANBI status. Uw gift is volledig aftrekbaar van de belasting.
bottom of page